Utreisekurs demo

Bakgrunn

Mediafarm og Blå har utviklet et e-læringskurs for ansatte og innleide som skal jobbe på Aker BP sine installasjoner offshore. Formålet med dette kurset, er å gi innsikt i ulike risikoer og HMS-verktøy om bord før utreise, og hvordan Aker BP forventer at disse skal håndteres og brukes.

Mediafarm og Blå har samarbeidet tett og godt med Aker BP i dette prosjektet. Målet var å utvikle et engasjerende kurs, med korte og effektive moduler, som er tilpasset fem ulike fagdisipliner (ISO, boring, prosjekt, forpleining og drift). Brukeren velger sin fagmodul, og går først gjennom en reell hendelse for sitt fag.

Utreisekurset ledes av en programvert. Han binder sammen de ulike innholdselementene, men framfor alt utfordrer han brukeren på læringsinnholdet og skaper engasjement underveis i kurset. Programverten snakker direkte til bruker, og skaper på den måten personlig involvering. I utreisekurset snakker programverten «rett fra levra», og kurset oppleves derfor som mer praktisk orientert enn teoritungt.

Aker BP har fått svært positive tilbakemeldinger fra brukerne, som har tatt godt imot utreisekurset.

Både Aker BP og vi i Mediafarm og Blå er veldig fornøyde med prosessen, samarbeidet og ikke minst sluttresultatet. Derfor ønsker vi å dele fagmodulen for «Drift og vedlikehold» fra utreisekurset med dere.

For mer informasjon om produksjon av e-læringskurs for din bedrift, ta kontakt med oss i Mediafarm.